Od roku 2001 se věnuji rozvoji potenciálu člověka. Vede mne k tomu silná touha i potřeba poznání, hledání toho, kde a jak jsme přirození, kde se nalézá naše podstata, kde je naše prakriti. Lektorské a poradenské činnosti se věnuji především v oblasti psychosociálních dovedností, rozvoje kreativity, jógy a meditací. Mým darem je laskavý přístup a plná přítomnost, kterou věnuji každému člověku ve chvíli, kdy s ním pracuji.

Nabízím skupinové či individuální kurzy v oblasti vzdělávání    a rozvoje. Člověka vnímám jako souhru těla, duše a mysli.

Při své práci využívám poznatky z univerzitního vzdělání,       z výcviku bioenergetiky, kundalini jógy, sat nam rasayan, aromaterapie. Moudrost získávám z každodenní zkušenosti, pobytem v přírodě, na poutích a setkáváním s lidmi.

v

Prakriti - tvorivá síla v nás

Projekty

Nový kurz Art jóga využívá prvky z hatha jógy, kundalini jógy, aktivní imaginace a mindfulness. Je zaměřen na podporu a rozvoj kreativity. Stávám se tvůrcem svého života, objevuji svoje schopnosti a rozvíjím svůj potenciál. Tvořím...

Kundalini jóga - hodiny určené pro začátečníky, které zahrnují dynamické cvičení, zpěv manter, meditaci a relaxaci. Kundalini jóga – to jsou pružná záda, sebedůvěra, dobře fungující nervový, endokrinní a reprodukční systém, láska k sobě, otevřenost v komunikaci s lidmi, zručnost a umění vidět krásu ve všem kolem nás.

Devět setkání na tvořivých workshopech, které volně navazují na kurz Umělcova cesta. Cyklus je zaměřený na praktické rozvíjení kreativity, na práci s tělem a především realizaci vlastních tvořivých záměrů.

V tomto školním roce poběží dva kurzy. Jeden v Praze a druhý v Krásné Lípě.

Praha:  začínáme 11.9.2015

Krásná Lípa: začínáme 30.1.2016

Také připravujeme festival Síla kreativity, kde budou workshopy, přednášky, zajímaví hosté, divadla a další doprovodné akce.

Seberozvojový kurz, který vás propojí s vnitřním umělcem a přinese do vašeho života tvořivost a nové vědomí. Setkáme se svou tvůrčí sílou i vnitřními bloky. Poznáme a vyzkoušíme – tvůrčí psaní, vědomé rozvíjení vnitřního dialogu, koláž, tanec, kreslení pravou hemisférou, zhotovení svého symbolu a mnoho dalšího. Zformujeme si vizi svého poslání, které nás dokáže vést nejen v tvůrčích chvílích, ale celým životem. Víme, že někde v nás je prostor svobody, kde není strach ani hodnocení, kde naše kreativita dostává šanci růst. Tvůrčí proces má svoji aktivní a pasivní fázi. Má své „uchýlení se do jeskyně“, může být procesem pouštění, neusilování, čekání. Posiluje v nás důvěru v sebe sama, učí koncentraci a trpělivosti. Protože se tyto fáze střídají, je velmi důležité mít nablízku svého zkušeného průvodce. V bezpečném a posilujícím prostředí našeho kurzu váš umělec potká Přijetí, Povzbuzení, Podporu, Přátelství, Pokoru, Pozornost, Představivost a Pravdivost. A může se objevit příběh… váš Příběh. Příběhy jsou důležitou součástí života.

Jarní kurz bude probíhat od 16. března do 1. června 2016 od 17.30 - 19.30. Setkáváme se každou středu.

Více informací

Vzdělávací společnost Amplioon poskytuje firemní kurzy "na míru" i otevřené kurzy.

Vytvořili jsme nový přístup ke vzdělávání dospělých. Kurzy pro veřejnost jsou většinou tříhodinové v odpoledních hodinách. Účastníci se mohou po tuto optimální dobu plně soustředit na téma. Kvůli vzdělávání si nemusíte brát den nebo dva dny dovolenou z práce. Témata jednotlivých kurzů na sebe volně navazují, takže tvoří vzdělávací moduly, které si může každý účastník poskládat, jak potřebuje. Kurzy jsou praktické workshopy bez powerpointových prezentací, teoretické informace jsou předávány formou reflexe po každém praktickém cvičení a také v propracovaných materiálech, které účastníkům zůstávají. Vycházíme z přesvědčení, že člověk skutečně pochopí jen to, co si vyzkouší.

Společné stránky českých spisovatelů a ilustrátorů. Jsou zde profily autorů, eshopy, recence a pozvánky na akce. Stránky mají za cíl pomáhat v propagaci a prodeji knih, ebooků či audioknih, které si autoři často vydávají sami vlastním nákladem, podílí se na vzhledu knihy do posledního detailu a úplně, nebo z velké části, se věnují prodeji a distribuci. Tato platforma si také klade za cíl umožnit a zjednodušit spolupráci autorů, ilustrátorů, grafiků, sazečů, korektorů a redaktorů. Většina členů se navíc věnuje  divadlu, hudbě či jiné umělecké činnosti, aktivně vystupuje, vystavuje, pořádá kurzy apod.

Pro přeměnu Vašeho rukopisu v knihu, ebook či audioknihu nabízíme v našem Studiu Creatio kompletní korekturní a redakční přípravu rukopisů pro tisk.

Provedeme sazbu a grafické zpracování knihy. Vytváříme také elektronické knihy e-books.

Profesionálně namluvíme Vaší knihu do audiopodoby. Nebo si můžete audioknihu nahrát v našem zvukovém studiu ve vlastní režii.

Přednáška na konferenci

Prolínání Světů

Aneta Pavlová - Soucit je cesta

sestřih

Sat Nam Rasayan

Aneta Pavlová na Festivalu jurt, srpen 2016. Sat Nam Rasayan je meditativní léčitelské umění z tradice kundalíní jógy. "Sat Nam" znamená duše a "Rasayan" znamená plynout. Léčitel rozpouští napětí a bloky, které brání dotyčnému se hluboce a plně uvolnit. Cílem je uvolnit energii duše, aby mohla opět volně a bez zábran proudit. V tomto zvláštním stavu se tělo regeneruje a léčí samo.

V Sat Nam Rasayan se nepoužívá nic kromě bdělé pozornosti a vědomí. Celý proces funguje jako sval, kterým pohybujeme, abychom dosáhli konkrétní změny v realitě. Pouhou pozorností je možné docilovat změn na orgánech, svalech, meridiánech nebo psychických blocích.

Mnoho století Sat Nam Rasayan platilo za tajnou techniku. Bylo předáváno z mistra na žáka, přičemž bylo toto privilegium vyhrazeno jen několika málo pokročilým žákům. Praktikující byli uctíváni jako vynikající léčitelé a učení samo bylo pokládáno za jedno z nejvyšších umění jógy.