v

Umelcova

cesta

Umelcova

stezka

v

Síla

kreativity

Cesta srdce

„Jděte za svým štěstím a budou se vám otevírat dveře i tam, kde předtím žádné dveře nebyly.“

Joseph Cambell.

 

Umělcova cesta pro ženy

 

Pro aktuální přehled termínů klikněte ZDE.

 

 

Kromě pravidelných kurzů nabízím i individuální provázení Umělcovou cestou.

 

Zažijete příliv energie

Umělcova cesta je impulsem, jak se na věci dívat jinak - na umění, vztah, výchovu, sebelásku, vaření... Umělcova cesta se může stát klíčem ke dveřím, které zůstávaly dlouho zavřené a díky skupině, lektorům, vlastní práci na sobě, můžeme vstoupit. Předpokladem je, že chceme vstoupit a vzít zodpovědnost do svých rukou - chceme rozvíjet díky novému postoji nový vztah k sobě a hledat cestu, jak dál.

Kreativní může být kdokoliv

Není nic přirozenějšího než být kreativní. Umělcova cesta není jen pro umělce, ale pro všechny, kdo chtějí naplno využít všechny své možnosti. Žít naplno svůj život znamená být kreativní. Přesto spousta lidí hraje sama se sebou hru: buď budu kreativní, nebo budu vydělávat peníze; buď se budu dobře starat o rodinu, nebo budu kreativní. Podobných i jiných bloků máme v sobě spousty. Strach, nedostatek sebedůvěry, pocit viny… jejich rozpuštění a překonání je žádoucí nejen pro umělce. Proto je Umělcova cesta vhodná pro každého. Po 12. týdnů budeme objevovat a sytit umělce v nás a odstraňovat nánosy a bloky, které nám brání tvořit.

Naplnění osobních cílů

Seberozvojový kurz, který vás propojí s vnitřním umělcem a přinese do vašeho života tvořivost a nové vědomí. Setkáme se svou tvůrčí sílou i vnitřními bloky. Poznáme a vyzkoušíme – tvůrčí psaní, vědomé rozvíjení vnitřního dialogu, koláž, tanec, kreslení pravou hemisférou, zhotovení svého symbolu a mnoho dalšího. Zformujeme si vizi svého poslání, které nás dokáže vést nejen v tvůrčích chvílích, ale celým životem. Víme, že někde v nás je prostor svobody, kde není strach ani hodnocení, kde naše kreativita dostává šanci růst. Tvůrčí proces má svoji aktivní a pasivní fázi. Má své „uchýlení se do jeskyně“, může být procesem pouštění, neusilování, čekání. Posiluje v nás důvěru v sebe sama, učí koncentraci a trpělivosti. Protože se tyto fáze střídají, je velmi důležité mít nablízku svého zkušeného průvodce. V bezpečném a posilujícím prostředí našeho kurzu váš umělec potká Přijetí, Povzbuzení, Podporu, Přátelství, Pokoru, Pozornost, Představivost a Pravdivost. A může se objevit příběh… váš Příběh. Příběhy jsou důležitou součástí života.

Témata 12 týdenního cyklu

Bezpečí, identita, síla, integrita, možnosti, hojnost, spojení, důvěra, soucítění, vlastní bezpečí, samostatnost, víra a důvěra.

Kurz vychází z metodiky knihy Julie Cameron "Umělcova cesta", s kterou budeme po celou dobu pracovat. Základem společných setkání bude sdílení, ukotvení v těle, tvůrčí práce a aktivní imaginace.

 

Podrobný obsah kurzu ZDE.

Můj osobitý přístup ve vedení kurzu Umělcova cesta

S Umělcovou cestou jsem v Čechách už před sedmi lety. Pro lidi, kteří se rozhodnou plně rozvinout svoji kreativitu vytvářím báječné a bezpečné prostředí. Vystudovala jsem andragogiku, velmi mě obohatilo studium na DAMU a mnoho seberozvojových kurzů, kterými jsem prošla. Díky tomu všemu mám v zásobě spoustu praktických cvičení a nápadů, jak obohatit cestu, kterou vytyčila Julia Cameron ve své knize Umělcova cesta. I proto jsem se rozhodla, že otevřu pokračování: Umělcova cesta 2 – tvořím svůj vlastní život a kurz Umělcova stezka pro děti. I samotné vedení kurzu, ať jedničky či dvojky, je pro mne kreativní (a srdeční) záležitost.

Reference kurzu Umělcova cesta

O kurzu Umělcova cesta jsem přemýšlela už před dvěma lety. Dozvěděla jsem se o něm od své kamarádky. Pokaždé, když jsem se chtěla přihlásit, byl už v běhu. Konečně tento rok na jaře se to podařilo a já se těšila, že se stanu Umělcem. A taky ano! Využívám každou volnou chvíli ke tvoření, k uměleckých schůzkám, využívám čas smysluplně. Dříve jsem v domnění, že jsem unavená a zdrchaná matka malého chlapečka odpočívala tak, že jsem nedělala prostě nic. No a dnes mám najednou víc energie a radosti. Za těch pár měsíců od začátku kurzu jsem stačila přebudovat interiér našeho domu. Mám ze sebe velkou radost. Děkuji, že jsem potkala Anetu, která nás vedla laskavě celým kurzem, že nám byla po celou dobu oporou.

Marta

 

Obrázek od ženy, která prohlašovala, že "prostě neumí kreslit".

Co nám napsali účastníci o Umělcově cestě

Probuzení spícího uměleckého ducha, kreativní psaní a autoterapie, posunutí kupředu, sebepoznáni, inspirace, sdílení, synchronicita, přátelství a bytí mezi svými... tento kurz doporučuji všem, kteří na sobě chtějí pracovat, sebe realizovat se, rozvíjet se a kreativně pracovat a žít.

Andrea

 

Cesta umělce mi, i když se to z počátku nezdálo, přinesla mnoho změn do života. Pomohla mi dostat se k sobě blíž. Uvědomit si, že tvořit mohu jen pro sebe a to mi dává sílu nebát se pouštět do nových věcí, i když je neumím. Nebát se nezdaru a kritiky ostatních. Mít se víc ráda, věřit si, přestat se podceňovat a být otevřenější k sobě i ostatním. Pomohla mi najít malého umělce uvnitř sebe, o kterého teď mohu pečovat a podporovat ho. A to všechno jsem mohla poznat pomocí nových přátel, kteří podnikli tuto cestu společně se mnou, díky jejich zkušenostem, podpoře a lásce. A proto děkuji všem, kteří mě na cestě doprovázeli a také sobě, že jsem se rozhodla na tuto cestu vydat.

Jolana

 

Děkuji ti moc za krásné prožitky, se kterými jsem se setkala na tvém semináři Umělcova cesta. Vnímám, že tento kurz byl ten nejdůležitější v mém dosavadním životě a to už jsem jich absolvovala opravdu hodně. Na počátku jsem měla hodně pochybností, že má kreativita je vůbec hodna zmínění. Nyní se vnímám jako otevřená umělkyně – umělkyně života. Mám několik nových návyků, které jsem získala díky tomuto kurzu a jsem nadšená. Věnuji sama sobě čas a prostor, dovolím si experimentovat, dělat věci, které jsem dřív nedělala a dovolím si plnit své „tajné“ sny. Ještě jednou díky.

Reneé

 

Kurz umělcovy cesty si mě sám vybral. Měla jsem možnost účastnit se ukázkové hodiny u Anetky Pavlové a ihned jsem cítila, že jsem tam správně. Jsem vděčná za její vnímavý přístup s citlivými vhledy a za schopnost vytvořit svobodné a bezpečné místo nejen ke vzájemnému sdílení, ale především pro cestu sama k sobě. Mým cílem bylo posílení tvořivosti ve všech oblastech života za přítomnosti svobody, radosti a lehkosti. Změnila jsem některá schémata a můj pohled na svět je obohacen mnoha neviditelnými dary, které jsem v průběhu kurzu prožila. Děkuji Anetce a celé skupině, jejíž kouzlo je nenahraditelné, za jejich otevřenost, opravdovost, statečnost, důvěru a nesmírnou inspiraci.

Bára

Umělcova stezka

Další kurz bude na jaře 2018. Momentálně probíhá Art jóga pro děti, která se také dotýká rozvíjení dětské tvořivosti.

 

Při Umělcově stezce se setkáváme 1 x týdně na 1 hodinu, po dobu 12 týdnů. Náš čas a prostor bude místo, kde objevujeme talenty a schopnosti, rozvíjíme je, vzájemně se podporujeme v kreativním myšlení a učíme se jak zvládnout hodnocení a kritiku.

 

V  kurzech Umělcovy cesty pro dospělé se učíme obnovit spojení s naším vnitřním umělcem, v Umělcově stezce pro děti se budeme snažit toto spojení neztratit a rozvíjet náš přirozený tvůrčí potenciál.

 

Cílem pro nás je být šťastný, protože vím co umím, co mě baví a jaké jsou moje dary a dokážu ocenit dary ostatních.

 

​Navštíví nás múzy z divadla, filmu, literatury či malířství, vyzkoušíme artjógu a aktivní imaginaci a naučíme se jak plout na vlně relaxační.

Na závěr pozvání pro rodiče na Umělecký večer dětí.

 

Místo: studio Grain Space, Rašínovo nábřeží 26, Praha 2.

Cena 4 800 Kč

Přihlášky + záloha 1 000 Kč.

Kurzovné je možné po domluvě rozdělit na 3 splátky.

 

 

Můžete též objednat pro svoji školu,organizaci či spolek jako ucelený vzdělávací cyklus.

Téma:

 

Devět setkání na tvořivých workshopech, které volně navazují na kurz Umělcova cesta. Cyklus je zaměřený na praktické rozvíjení kreativity, na práci s tělem a především realizaci vlastních tvořivých záměrů.

 

Obsah dne:

 

Začínáme sestavou z jógy zaměřenou na dané téma. Naladíme se meditací, následuje sdílení a praktická část.

 

Vytváříme a rozvíjíme:

 

nové možnosti a příležitosti

změnu nefunkčních návyků

moji cestu - moji vlastní stopu

závazek k sobě samému

vztah k sobě - sám sobě nejlepším přítelem

bourání stereotypů a předsudků

rozvoj schopností a talentů

optimistický životní postoj

co mohu a co chci, místo musím

cítím svůj životní kompas

umím si počkat a stále něco "nevyrábím"

vnímám výzvy a nenazývám je chybami

jsem tvůrce a ne oběť

 

Jsou pro mě důležité:

 

Vůně, pohyb, barvy, dotek, tanec, bytí, rovnováha, klid, energie, domov, láska, přátelství, laskavost, podpora.

Zde pro inspiraci několik Picassových aforismů

1. Může ten, kdo má za to, že může. A nemůže ten, kdo se domnívá, že nemůže. To je nezměnitelný, nezpochybnitelný zákon.

2. Když se sejdou kunsthistorici, baví se o formě, struktuře a smyslu. Když se sejdou výtvarníci, baví se o tom, kde se dá koupit levné ředidlo.

3. Kdyby pravda byla jenom jedna, nemohl bys namalovat stovku pláten na jediné téma.

4. To, co neumím, dělám vždycky proto, abych se to naučil.

5. Inspirace existuje, ovšem přichází s prací.

6. Každé dítě je umělec. Potíž je zůstat umělcem, když z dětského věku vyroste.

 

Ano, dělám Umělcovu cestu, jógu, kurzy seberozvoje, rétoriku, spoustu dalších věcí, a dělám to naplno. Život je krásný. Ženy, které pečují o ženy, aby zářily svým mužům, partnerům, ale i svým dětem a všem okolo. Moje motto je: žít život se smíchem, vědomě, naplněně, a nechat se přitom hýčkat. S radostí se tak s vámi dělím o to nejlepší, co jsem se naučila. Projekt Život je krásný, seberozvojové kurzy, meditace, jóga, umělcova cesta, ženská témata, mindfulness, moon mother, sat nam, rasayan, doteková terapie, rétorika, relaxace